1990 Plaça del Pilar

  • Esbós publicat en El Turista Fallero

Artista: Vicente Agulleiro Aguilera
Lema: Llum i acció
Sección: Secció Especial
Premis:

1992 Plaça de l’Ajuntament

  • Aquest esbós apareix per la seua col·laboració en algunes escenes, però no pertany a Soriano Izquierdo. Publicat en El Turista Fallero

Artista: José Martínez Mollá
Lema: Carmen
Secció: Fora de concurs
Premis:

1942 Barques i Pascual y Genis

  • Falla fundacional de la Secció Especial. Arxiu Ajuntament de València

Artista: Modesto González Latorre
Lema: La música espanyola
Secció: Especial
Premis: 1º

1942 Plaça del Cabdill “Falla del So Quelo”

  • Esbós publicat en El Turista Fallero

Artista: Regino Mas Marí
Lema: S. M. El llaurador
Secció: Fora de Concurs

Disseny de carrosses

  • Pinotxo. Carrossa dissenyada per Soriano Izquierdo per a Salvador Guaita. Arxiu Maica Guaita

Durant més de dues dècades Soriano va estar dissenyant per a Salvador Guaita una gran quantitat de carrosses, extensió d’alguna manera del seu treball com a dissenyador de falles en el món de la Ciutat Fallera.

1948 Xàtiva i Jerusalem

  • Publicat en El Cohet

Artista: Germans Fontelles
Lema: Les Modes/La Dona
Secció:
Premis:

1948 Plaça del Mercat Central

  • Publicat en Pensat i Fet

Artista: Regino Mas Marí
Lema: Lucha libre
Secció: Secció Especial
Premis: 1º

1992 Sierra Martes i Miguel Servet

  • Esbós original de Soriano Izquierdo. Arxiu JCF

Artista: La Comisió
Lema: Naximent d’una falla
Secció: 7ªA
Premis:

1944 Plaça del Mercat Central

  • Esbós original de Soriano Izquierdo. Publicat en El Turista Fallero

Artista: Regino Mas Marí
Lema: La llei del embut
Secció: Secció Especial
Premis:

Translate »