1992 Plaça de l’Ajuntament

  • Aquest esbós apareix per la seua col·laboració en algunes escenes, però no pertany a Soriano Izquierdo. Publicat en El Turista Fallero

Artista: José Martínez Mollá
Lema: Carmen
Secció: Fora de concurs
Premis:

Translate »