1992 Plaça de l’Ajuntament

  • Aquest esbós apareix per la seua col·laboració en algunes escenes, però no pertany a Soriano Izquierdo. Publicat en El Turista Fallero

Artista: José Martínez Mollá
Lema: Carmen
Secció: Fora de concurs
Premis:

1942 Plaça del Cabdill “Falla del So Quelo”

  • Esbós publicat en El Turista Fallero

Artista: Regino Mas Marí
Lema: S. M. El llaurador
Secció: Fora de Concurs

1952 Plaça del Cabdill

  • Esbós original de Soriano Izquierdo. Arxiu JCF

Artista: Germans Fontelles
Lema: Calfant-se la carabassa
Secció: Fora de Concurs

1946 Plaça del Cabdill “Falla del So Quelo”

Artista: Regino Mas Marí
Lema: El So Quelo s’ha fet former
Secció: Fora de Concurs

1953 Plaça del Cabdill «Falla del So Quelo»

  • Esbós original de Soriano Izquierdo. Arxiu d’Alfons Herraiz

Artista: Germans Fontelles
Lema: Pensat, fet i fum
Secció: Fora de Concurs

1961 Plaça del Cabdill

  • Esbós original de Soriano Izquierdo. Arxiu JCF

Artista: Modesto González Latorre
Lema: Ni metro ni vara: pam a pam
Secció: Fora de Concurs

1964 Plaça del Cabdill

  • Esbós publicat en Las Provincias

Artista: Ricardo Rubert Andrés
Lema: Malgrat tants
Secció: Fora de Concurs

Recull de premsa de La Vanguardia

1947 Plaça del Cabdill “Falla del So Quelo”

Artista: Regino Mas Marí
Lema: El So Quelo banquer
Secció: Fora de Concurs

1969 Plaça del Cabdill

  • En l’esbós original, figurava una antena de TV en el terrat de la torre…

Artista: Hermanos Fontelles
Lema: Intentant posarla a plom
Secció: Fora de Concurs
Premis:

Translate »