1992 Plaça de l’Ajuntament

  • Aquest esbós apareix per la seua col·laboració en algunes escenes, però no pertany a Soriano Izquierdo. Publicat en El Turista Fallero

Artista: José Martínez Mollá
Lema: Carmen
Secció: Fora de concurs
Premis:

1992 Sierra Martes i Miguel Servet

  • Esbós original de Soriano Izquierdo. Arxiu JCF

Artista: La Comisió
Lema: Naximent d’una falla
Secció: 7ªA
Premis:

Translate »