1950 Sant Vicent i Pare Jofré

  • Esbós original de Soriano Izquierdo. Arxiu Junta Central Fallera

Artista: Hermanos Fontelles
Lema: Turistes
Secció:
Premis:

1961 Sant Vicent i Pare Jofré

  • Esbós original de Soriano Izquierdo. Arxiu Junta Central Fallera

Artista: Ricardo Rubert Andrés
Lema: El triomf de les cames
Secció:
Premis:

1960 Sant Vicent i Pare Jofré

  • Esbós original de Soriano, en el qual es poden apreciar les correccions de la censura del moment. Arxiu JCF

Artista: Germans Fontelles
Lema: Tot son cansons
Secció: 2ª
Premis: Desqualificada per «no ajustar-se al valor de la secció per ser aquest molt superior»

Translate »