1960 Sant Vicent i Pare Jofré

Artista: Germans Fontelles
Lema: Tot son cansons
Secció: 2ª
Premis: Desqualificada per “no ajustar-se al valor de la secció per ser aquest molt superior”