1983 Plaça de la Mercè

  • Aquest esbós apareix per la seua col·laboració en algunes escenes, però no pertany a Soriano Izquierdo.

Artista: José Martínez Mollá
Lema: El zoo humà
Sección: Secció Especial
Premis:

 

1981 Cervantes i Pare Jofré

  • Aquest esbós apareix per la seua col·laboració en algunes escenes, però no pertany a Soriano Izquierdo

Artista: Juan Roig Arnal
Lema: Cóctel de depredadors
Secció: 4ª A
Premis: 2º

1981 Plaça del Pilar

  • Aquest esbós apareix per la seua col·laboració en algunes escenes, però no pertany a Soriano Izquierdo. Publicat en El Coet

Artista: José Martínez Mollá
Lema: El Mercat Comú
Secció: Especial
Premis:

Translate »