1982 Plaça del Pilar

Artista: Alfredo Ruiz Ferrer
Lema: Natura Morta
Secció: Secció Especial
Premis: 6º i 2º d’Enginy i Gràcia

La innovación ante todo

1982 Quart Extramurs i Velázquez

Artista: José Luis Pérez Abad
Lema: Amàgat que be tró
Sección: 4ª A
Premios:

1982 Falla del Mundial 82′

Plaça País Valencià
Artista: Vicente Luna Cerveró
Lema: Altante modern
Amb Motiu de la Celebració del Mundial 82 de Futbol

Explicació de la falla per Soriano Izquierdo