1956 Cuba i Puerto Rico

  • Esbós original de Soriano Izquierdo. Arxiu Junta Central Fallera

Artista: Vicente Luna Cerveró
Lema: L’amor com hui el volem
Sección: 2ª
Premios:

1956 Serrans i Plaça dels Furs

  • Esbós original de Soriano Izquierdo. Arxiu Junta Central Fallera

Artista: Hermanos Fontelles
Lema: La teua vida en les estreles
Secció: 1ª
Premis:

1956 Joaquim Costa i Comte d’Altea

  • Esbós original de Soriano Izquierdo, on es pot apreciar la primera idea d’aquesta falla. Arxiu Alfons Herraiz

Artista: José Soriano Izquierdo
Lema: A la fira no vages
Secció: 1ª
Premis:

1956 Borrull i Túria

  • Esbós original de Soriano Izquierdo. Arxiu Junta Central Fallera

Artista: Germans Fontelles
Lema: L’era mecànica
Secció: 2ª
Premis: 2º i Premi Especial de l’Art

1956 Peu de la Creu i Joan de Villarrasa

  • Esbós original de Soriano Izquierdo, on es pot apreciar la primera idea d’aquesta falla. Arxiu Alfons Herraiz

Artista: José Soriano Izquierdo
Lema: Disme cóm te pentines i te diré qui eres
Secció: 2ª
Premis: