1942 Barques i Pascual y Genis

  • Falla fundacional de la Secció Especial. Arxiu Ajuntament de València

Artista: Modesto González Latorre
Lema: La música espanyola
Secció: Especial
Premis: 1º

1942 Plaça del Cabdill “Falla del So Quelo”

  • Esbós publicat en El Turista Fallero

Artista: Regino Mas Marí
Lema: S. M. El llaurador
Secció: Fora de Concurs

Translate »