1934 Trinitaris

  • Esbós aparegut en El Fallero


Artista: José Soriano Izquierdo
Lema: Per que al prendre el camí recte d’un propòsit singular quasi sempre sol quedar a mig cami… el projecte?
Secció:
Premis:

1934 Don Juan de Austria

  • Esbós publicat en Mundo Grafico

Artista: José Soriano Izquierdo
Lema: Un cántaro y un salmonete y mucha gente en la mente
Secció:
Premis:

1934 Felix Pizcueta i Gran Via

  • Esbós original. Col·lecció d’Alfons Herraiz

Artista: José Soriano Izquierdo
Lema: Açó és València
Secció:
Premis:

Esbós Original

Translate »