1956 Na Jordana

Artista: Modesto González Latorre
Lema: ¡Que monos estem!
Secció: Secció Especial
Premis:

1958 Na Jordana

Artista: Modesto González Latorre
Lema: Nivell de vida
Sección: Secció Especial
Premis: 3º

Claudio Cueco per Daniel Torres

1984 Plaça Na Jordana

Artista: Manolo Martín López
Lema: Els signes del zodíac
Sección: Sección Especial
Premios:

1954 Plaça Na Jordana

Artista: Modesto González Latorre
Lema: Congressos de tot lo món
Secció: Secció Especial
Premis:

1979 Plaça Na Jordana

Artista: Vicente Agulleiro Aguilera
Lema: Depresses i corregudes
Sección: Secció Especial
Premis: 2n Secció Especial, 1r d’Enginy i Gracia, i Ninot Indultat

 

 

1970 Plaça Na Jordana

Artista: Manuel Viguer Romero
Lema: Per a esglais no es guanya prou
Secció: Secció Especial
Premis: 7º Secció especial