1981 Cervantes i Pare Jofré

Artista: Juan Roig Arnal
Lema: Cóctel de depredadors
Secció: 4ª A
Premis: 2º

1980 Cervantes i Pare Jofré

Artista: Juan Roig Arnal
Lema: Sopa de totes herbes
Secció: 2ª A
Premis: 2º