1981 Bisbe Amigó i Conca

  • Aquest esbós apareix per la seua col·laboració en algunes escenes, però no pertany a Soriano Izquierdo

Artista: Julián Puche Ferrandis
Lema: La Contaminació
Secció: 1ª
Premis: 1r

 

1981 Cervantes i Pare Jofré

Artista: Juan Roig Arnal
Lema: Cóctel de depredadors
Secció: 4ª A
Premis: 2º

1981 Plaça del Pilar

  • Aquest esbós apareix per la seua col·laboració en algunes escenes, però no pertany a Soriano Izquierdo

Artista: José Martínez Mollá
Lema: El Mercat Comú
Sección: Secció Especial
Premis:

1981 Els Lleons i Poeta Mas i Ros

Artista: Manuel Viguer Romero
Lema: Apte e inapte
Sección: 2ª B
Premis: 14º i  3r d’Ingeni i grèacia

1981 Convent de Jerusalem i Matemàtic Marzal

Artista: Manolo Martín López
Lema: Canals i goteres
Sección: Sección Especial
Premios: 3º de la Sección Especial, 1º de Ingenio y Grácia,
Premio de Información y Turismo,  y Ninot Indultat

1981 Plaça del País Valencià

Artista: Vicente Luna Cerveró
Lema: Concòrdia?
Sección: Fuera de Concurs