1955 Av. de l’Oest “Els Velluters”

Artista: Hermanos Fontelles
Lema: Reclams d’ara
Secció: Especial
Premis:

1955 Plaça del Doctor Collado

  • Esbós publicat en el llibret de la falla

Artista: Vicente Luna Cerveró
Lema: Bajonazo i Tentetieso
Secció: Secció Especial
Premis:

1955 Lluís Santàngel i Matíes Perelló “Falla del Cuhet”

  • Esbós aparegut en El Cuhet

Artista: José Soriano Izquierdo
Lema: La caritat
Secció: Secció Especial
Premis: