Col·laboracions

Soriano Izquierdo durant tota la seua carrera com a dissenyador de falles va realitzar esbossos de forma, més o menys esporàdica amb diferents artistes. Aquestes col·laboracions a vegades venien encarregades pel propi artista o per la comissió per a la qual aquest realitzava la falla.

Translate »