1963 En Bany i Torn de l’Hospital

  • Aquest és, possiblement, l’esbós sobre una primera idea per a la falla de Rubert. Arxiu Alfons Herraiz

Artista: Ricardo Rubert Andrés
Lema: Expansions falleres
Secció: 3ªB
Premis:

Translate »