1961 Plaça Lope de Vega

  • Aquest és, possiblement, l’esbós sobre una primera idea per a la falla de Rubert . Arxiu Alfons Herraiz

Artista: Ricardo Rubert Andrés
Lema: Jauja
Secció:
Premis:

Translate »