1961 Cuba i Buenos Aires

Artista: Ricardo Rubert Andrés
Lema: Olymiá de tot l’any
Secció: 3ªA
Premis: 7ª