1932 Sant Vicent i Mestre Clavé

  • Publicat en El Fallero

Artista: José Soriano Izquierdo
Lema: Expedisió fallera
Secció:
Premis

Translate »