1969 Lluís Santàngel i Matíes Perelló “Falla del Cuhet”