1981 Plaça del Pilar

  • Aquest esbós apareix per la seua col·laboració en algunes escenes, però no pertany a Soriano Izquierdo

Artista: José Martínez Mollá
Lema: El Mercat Comú
Sección: Secció Especial
Premis: