1954 Cadis i Literat Azorín

Artista: Vicente Sancho Marqués
Lema: Gastar dinés, com voreu és qúestió de cara o creu
Secció: