1981 Guillem de Castro, Triador i Sant Pere Pasqual