1977 Guillem de Castro i Triador (Els Triadors)

Artista: Vicente Sancho Monleón
Lema: Llibertat de conills i panquemaos
Sección: 3ªA
Premios: 1º i 2º d’Enginy i Gràcia