1960 Gran Via Ramón y Cajal i Esparter

Artista: Vicente Luna Cerveró
Lema: A la lluna
Sección: Especial segons el Jurat, 1ª A segons la Comissió
Premios: Desqualificada