1956 Na Jordana

Artista: Modesto González Latorre
Lema: ¡Que monos estem!
Secció: Secció Especial
Premis: