1954 Plaça Na Jordana

Artista: Regino Mas Marí
Lema: Congressos de tot lo món
Secció: Secció Especial
Premis: