1951 Sant Vicent i Olympia

  • Esbós original de Soriano Izquierdo. Arxiu Junta Central Fallera

Artista: Germans Fontelles
Lema: Guerra a la fam
Secció: 1ª
Premis:

1950 Borriana i Salamanca

  • Esbós original de Soriano Izquierdo. Arxiu Junta Central Fallera

Artista: Jesús Liceras López
Lema: Ismos
Secció: 2ª
Premis:

1950 Borrull i Socors

  • Esbós original de Soriano Izquierdo. Arxiu Junta Central Fallera

Artista: Anselmo Bugueda Lahoz
Lema: El temps és or
Secció: 2ª
Premis:

1951 Joaquim Costa i Borriana

  • Esbós original de Soriano Izquierdo. Arxiu Junta Central Fallera

Artista: Vicente Sancho Marqués
Lema: Hostes vindran que de casa mos trauran
Secció: 2ª
Premis: