1964 Plaça del Cabdill

Artista: Ricardo Rubert Andrés
Lema: Malgrat tants
Secció: Fora de Concurs

1969 Plaça del Cabdill

Artista: Hermanos Fontelles
Lema: Intentant posarla a plom
Secció: Fora de Concurs
Premis:

1982 Falla del Mundial 82′

Plaça País Valencià
Artista: Vicente Luna Cerveró
Lema: Altante modern
Amb Motiu de la Celebració del Mundial 82 de Futbol

Explicació de la falla per Soriano Izquierdo

1968 Plaça del Cabdill

Artista: Germans Fontelles Lema: Embotellament de Tràfic Secció: Fora de Concurs