1958 Plaça del Sant Bult i Adjacents

Artista: Vicente Luna Cerveró
Lema: Platges valencianas
Secció: 2ª
Premis: 3r