1982 Plaça del Pilar

Artista: Alfredo Ruiz Ferrer
Lema: Naturalea Morta
Secció: Secció Especial
Premis: 6º i 2º d’Enginy i Gràcia

1989 Plaça del Pilar

Artista: Vicente Agulleiro Aguilera
Lema: La gran campanada
Sección: Secció Especial
Premis:

1963 Plaça del Pilar

Artista: Hermanos Fontelles
Lema: La presa
Sección: Sección Especial
Premios: 2º

1981 Plaça del Pilar

Artista: José Martínez Mollá
Lema: El Mercat Comú
Sección: Secció Especial
Premis:

1969 Plaça del Pilar

Artista: Pascual Gimeno Torrijos
Lema: Germens malignes
Secció: Secció Especial
Premis: 6º

1962 Plaça del Pilar

Artista: Pascual Gimeno Torrijos
Lema: Cinemanía
Secció: Secció Especial
Premis: 4º

 

<- Pascual Gimeno Torrijos