1995 Sierra Martes i Miguel Servet

Artista: La Comisió
Lema: Una falla “Ics”
Secció: 6ªB
Premis: