1964 Plaça del Cabdill

Artista: Ricardo Rubert Andrés
Lema: Malgrat tants
Secció: Fora de Concurs

1964 Cadis i Dénia

Artista: Manuel Viguer Romero
Lema: Sonall i flauta
Sección: 1ª
Presmios: 10º

1964 Plaça del Mercat Central

Artista: Vicente Luna Cerveró Lema: Gat per llebre Secció: Secció Especial Premis: 4º i Ninot indultat: La frega panxes