1951 Convent de Jerusalem i Matemàtic Marzal

  • Esbós original de Soriano Izquierdo. Arxiu Junta Central Fallera

Artista: Regino Mas Marí
Lema: Els que mengen del borrec
Secció: Secció Especial
Premis:

1951 Sant Vicent i Olympia

  • Esbós original de Soriano Izquierdo. Arxiu Junta Central Fallera

Artista: Germans Fontelles
Lema: Guerra a la fam
Secció: 1ª
Premis:

1951 Joaquim Costa i Borriana

  • Esbós original de Soriano Izquierdo. Arxiu Junta Central Fallera

Artista: Vicente Sancho Marqués
Lema: Hostes vindran que de casa mos trauran
Secció: 2ª
Premis:

1951 Barraca i Travessia del Mar

Artista: Germans Fontelles
Lema: Peixos de mar… i de terra
Secció: 2ª
Premis:

1951 Castelló, Sogorb i San Martín

  • Esbós original de Soriano Izquierdo. Arxiu Junta Central Fallera

Artista: Vicente Sancho Monleón
Lema: El món a l’inrevés
Secció: 1ª
Premis:

1951 Azcárraga

Artista: Pascual Gimeno Torrijos
Lema: Cinemanía
Secció:
Premis: