1958 Na Jordana

Artista: Modesto González Latorre
Lema: Nivell de vida
Sección: Secció Especial
Premis: 3º