1955 Lluís Santàngel i Matíes Perelló «Falla del Cuhet»